Literatuur & Publicaties

The role of appraisal of adoption:
Uitgever: Elsevier Ltd
Jaar: 2009
Purchase PDF (200K)


Onveilig gehecht of een hechtingsstoornis:
Uitgever: Lemma BV
Jaar: 2006
ISBN: 9059313054


Psychische gezondheid en welbevinden van volwassen geadopteerden:
Uitgever: Eburon
Jaar: 2004
ISBN: 9059720431 / 9789059720435


Het begon in Griekenland:
Uitgever: ISOR, Utrecht
Jaar: 1995
ISBN: 90725300659


Adoptiekinderen op de basisschool:
Informatie brochure voor leerkrachten.

Adoptie gerelateerde boeken
Diverse adoptie en daaraan gerelateerde boeken.

Lees dit ook even!
Belangrijke informatie omtrent sociaal wetenschappelijke boeken en publicaties.

Clienten

Het losse uurtarief voor een contact tijdens openingstijden van de praktijk is met ingang van 1 januari 2019 € 108,60. Een los consult wordt geregistreerd onder OZP-consult waarvoor het losse uurtarief geldt.

LET OP!! Niet alle verzekeraars vergoeden OZP consulten!

Afspraken kunnen tot 24 uur van te voren kosteloos verzet worden. Indien afspraken korter dan 24 uur van te voren worden afgezegd, wordt een ¼ sessie in rekening gebracht. Indien afspraken niet worden afgezegd, wordt een volledige sessie in rekening gebracht.

De kosten van een diagnostisch onderzoek kunnen variëren en zijn afhankelijk van de vraagstelling.

Diagnostisch onderzoek wordt in twee termijnen in rekening gebracht: de eerste helft na de onderzoekssessie en de helft na afronding en rapportage.

U ontvangt de facturen digitaal, deze zijn op verzoek beveiligd met een encryptie. Het decryptie-sleutel ontvangt u in een apart bestand. Wanneer u de facturen digitaal met wachtwoord beveiligd of per post wilt ontvangen zal er 5,00 Euro administratie- en verzendkosten in rekening worden gebracht.

U betaalt altijd de behandeling eerst zelf. Om te voorkomen dat u ineens een hoge factuur krijgt, blijft u van mij elke maand een voorschotnota ontvangen met de verrichtingen/ het deel van het product dat gebruikt is van die maand daarin. U dient deze rekening zelf voldoen. Na afloop van het traject, krijgt u een declaratie factuur voor de verzekering. Deze moet u zelf indienen en u krijgt daarna vergoeding conform de door u gekozen polis of mogelijk via uw gemeente als het om uw kind gaat.

Zie hier rechts voor aanvullende informatie.

Instanties en Overheden

Voor instanties en overheden geldt een tarief op aanvraag.
Afhankelijk van aard en omvang van de opdracht wordt er ineens achteraf gefactureerd of in twee termijnen (50% bij aanvang, 50% bij afronding).
Reistijd en reiskosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

BTW

De Adoptiepraktijk is vrijgesteld van BTW.
Dit geldt voor psychologische, specialistische dienstverlening en voor deskundigheids-bevordering/training aan direct uitvoerenden.
Incidenteel kan het zijn dat er BTW doorberekend moet worden. Dit wordt bij een offerte expliciet vermeld.

Betalingsvoorwaarden

Voor betalingsvoorwaarden wordt verwezen naar de Algemene Betalingsvoorwaarden van het NIP, gedeponeerd bij de griffier van het arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 28 augustus 2000 onder depotnummer 117/2000.

Eventuele vergoedingen

Vergoedingen:
Sedert 1 januari 2014 komt elke Nederlander vanwege de Zorg- verzekeringswet in aanmerking voor vergoeding via de basis- verzekering van zowel eerste- als tweedelijns GGZ. De voorwaarde is wel dat u door uw huisarts bent doorverwezen. De eigen bijdrage is komen te vervallen en dit blijft ook in 2016 ongewijzigd, behoudens niet verzekerde producten.
Voor iedereen van 18 jaar en ouder geldt het wettelijk verplichte eigen risico van ten minste € 385,00 per 1 januari 2016, ook voor de basis GGZ.
Het eigen risico bedrag kan hoger zijn, dit is afhankelijk van het door u gekozen maximum bedrag eigen risico.

Een aantal aanvullende verzekeringen kent aanvullende vergoedingen, soms per sessie, soms als bedrag jaarlijks gemaximeerd.

Lees altijd uw eigen polis hierop na, neem bij twijfel contact op met uw verzekering. Zorg er bij toezeggingen, omtrent toestemming van behandeling en/of eventuele vergoedingen, voor dat u hiervan een schriftelijke bevestiging krijgt van de verzekeraar.

Naast de vergoedingen via de verzekering bestaat er bij langer durende trajecten de mogelijkheid om de behandeling te betalen uit het PGB. Vaak is een verwijzing door een (huis)arts daarvoor voorwaarde, in combinatie met registraties van de hulpverlener. Meer informatie hierover vindt u bij
Centrum Indicatiestelling Zorg en
College Voor Zorgverzekeringen.

Als de kosten van behandeling een probleem zijn, meldt mij dit dan tijdig, bij voorkeur in het eerste gesprek. We kunnen dan kijken of er een oplossing te vinden is.
Niet van toepassing voor instanties en overheden.

Aan de uitleg en/of tikfouten op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

Zoeken op internet
Gebruik de backspace om de standaard tekst te verwjderen

  Google