Literatuur & Publicaties

The role of appraisal of adoption:
Uitgever: Elsevier Ltd
Jaar: 2009
Purchase PDF (200K)


Onveilig gehecht of een hechtingsstoornis:
Uitgever: Lemma BV
Jaar: 2006
ISBN: 9059313054


Psychische gezondheid en welbevinden van volwassen geadopteerden:
Uitgever: Eburon
Jaar: 2004
ISBN: 9059720431 / 9789059720435


Het begon in Griekenland:
Uitgever: ISOR, Utrecht
Jaar: 1995
ISBN: 90725300659


Adoptiekinderen op de basisschool:
Informatie brochure voor leerkrachten.

Adoptie gerelateerde boeken
Diverse adoptie en daaraan gerelateerde boeken.

Lees dit ook even!
Belangrijke informatie omtrent sociaal wetenschappelijke boeken en publicaties.

Afstand- Adoptie en pleegzorg

In een mensenleven kan heel wat veranderen. Een kleine of grote verandering kan vragen oproepen of spanning opleveren.

Een kind ter adoptie afstaan, een kind adopteren en als kind afgestaan en geadopteerd worden kleurt je leven. Voor biologische ouders die hun kind afstaan, adoptiegezinnen en pleeggezinnen geldt dat zij naast de veranderingen die ze met hun directe omgeving delen, met adoptie of pleegzorg-gerelateerde verlieservaringen moeten leren leven. Vaak lukt het om op eigen kracht hier mee om te gaan, maar als problemen het leven te veel ontregelen kan professionele hulp uitkomst bieden.

Professionals kunnen in hun dagelijkse werk methodische, onderzoeks- of andere inhoudelijke vragen rond adoptie en pleegzorg tegenkomen.

De Adoptiepraktijk denkt daarin graag mee en zoekt samen met u naar passende oplossingsrichtingen.

Er is een cliƫntenstop tot maart 2024. Vanaf januari 2024 zijn er geen mogelijkheden meer voor individuele behadeltrajecten voor kinderen en jeugdigen. Het is nog wel mogelijk voor ouders en hulpverleners om zich aan te melden voor begeleiding en consultatiegesprekken. Bent U eerder bij de praktijk in behandeling geweest dan kunt U altijd contact met mij opnemen om een afspraak te plannen.

Wachttijden per

Intake

Tot 6 weken na ontvangst aanmeldingsformulier

Behandeling

tot 8 weken na Intake

Belangrijke Info
an image

Praktische Informatie:
Dinsdag en woensdag telefonisch bereikbaar tussen 19:00-20:00
Op andere dagen kunt u indien noodzakelijk een bericht inspreken

Openingstijden:
Dinsdag t/m Donderdag:
van 12:00 tot 18:00
Woensdagavond:
van 20:00 tot 21:30 voor ouderbegeleiding.

Ons Kwaliteits statuut kunt u hier lezen en bij u opslaan.

Heeft u klachten of problemen betreffende de behandeling dan kunt u hier lezen wat dan de mogelijkheden zijn.

Praktijkadres:
Waterlooweg 109,
3711 BD Austerlitz

Mobiel: 06 - 36355223
Email: adoptiepraktijk storsbergen

Zoeken op internet
Gebruik de backspace om de standaard tekst te verwjderen

  Google