Literatuur & Publicaties

The role of appraisal of adoption:
Uitgever: Elsevier Ltd
Jaar: 2009
Purchase PDF (200K)


Onveilig gehecht of een hechtingsstoornis:
Uitgever: Lemma BV
Jaar: 2006
ISBN: 9059313054


Psychische gezondheid en welbevinden van volwassen geadopteerden:
Uitgever: Eburon
Jaar: 2004
ISBN: 9059720431 / 9789059720435


Het begon in Griekenland:
Uitgever: ISOR, Utrecht
Jaar: 1995
ISBN: 90725300659


Adoptiekinderen op de basisschool:
Informatie brochure voor leerkrachten.

Adoptie gerelateerde boeken
Diverse adoptie en daaraan gerelateerde boeken.

Lees dit ook even!
Belangrijke informatie omtrent sociaal wetenschappelijke boeken en publicaties.

Aanmelden

U kunt zich rechtstreeks, op eigen initiatief bij ons aanmelden (bij voorkeur via e-mail of telefonisch). Cliënten kunnen ook verwezen worden door een (huis)arts, collega hulpverlener of (gezins)voogd.

In een eerste gesprek wordt samen met u gekeken waarom u bij de adoptiepraktijk aanklopt en of u bij de praktijk aan het juiste adres bent.

Jongeren vanaf 12 jaar mogen ook deelnemen aan dit gesprek. Dit eerste gesprek kan, in uitzonderings gevallen, bij u thuis plaats vinden.

Werkwijze

Op dit gesprek volgt een hulpverleningvoorstel. Dit voorstel wordt met u doorgesproken en pas na gezamenlijke overeenstemming zal met het hulpverleningstraject worden gestart.

Dikwijls is psychodiagnostisch onderzoek nodig als hulpmiddel om de vragen, zorgen, (on)mogelijkheden en problemen in kaart te brengen. Het psychodiagnostisch onderzoek neemt 2 tot 3 dagdelen in beslag. Dan volgt een behandelingsvoorstel en samen bepalen we hoe het verder gaat. Dat kan een vervolg binnen de praktijk betekenen, maar het kan ook zijn dat er andere hulp of ondersteuning nodig is. Wanneer blijkt dat ik niet de juiste persoon ben om met u een (be)handelingstraject in te gaan, zal ik u verwijzen naar een collega. Bij behandeling binnen de praktijk, spreken we in principe drie sessies af.

Als blijkt dat de behandeling aan beider verwachting voldoet, gaan we -zo nodig- met vervolgsessies verder. Voor diagnostiek en behandeling is het regulier tarief voor psychologische dienstverlening verschuldigd.

Contractvrij

Adoptiepraktijk Storsbergen werkt contractvrij. Contractvrij werken, betekent een optimale waarborg van uw privacy . U bepaalt samen met Adoptiepraktijk Storsbergen hoe uw behandeling vorm krijgt. De verzekeraar heeft geen enkele inhoudelijke invloed op de behandeling - niet op keuze van interventies, noch op de duur van de behandeling. Dit bepalen wij in overleg. Bij aanvang van de behandeling ondertekent u de privacy verklaring :in dit document staat dat er geen inhoudelijke diagnostische informatie aangeleverd wordt aan de zorgverzekeraar, gemeente of overheid of welke andere partij ook. Met enige regelmaat wordt gebruik gemaakt van een Persoons Gebonden Budget - PGB. zodat betaling voor langer lopende trajecten mogelijk blijft. Soms wordt behandeling (mede)bekostigd door Bureau Jeugdzorg, school of de opnemende voorziening, zoals pleegzorg of gezinshuis.

Belangrijke Info
an image

Praktische Informatie:
Dinsdag en woensdag telefonisch bereikbaar tussen 19:00-20:00
Op andere dagen kunt u indien noodzakelijk een bericht inspreken

Openingstijden:
Maandag t/m Donderdagmiddag:
van 11:00 tot 18:00
Dinsdagavond:
van 20:00 tot 21:30 voor ouderbegeleiding.

Een dagdeel psychodiagnostisch onderzoek kan incidenteel op de dinsdagochtend of donderdagochtend gepland worden. Incidenteel of als er sprake is van crisissituatie is het mogelijk om vanaf 9.00 uur af te spreken.

Ons Kwaliteits statuut kunt u hier lezen en bij u opslaan.

Heeft u klachten of problemen betreffende de behandeling dan kunt u hier lezen wat dan de mogelijkheden zijn.

Praktijkadres:
Waterlooweg 109,
3711 BD Austerlitz

Mobiel: 06 - 36355223
Email: adoptiepraktijk storsbergen

Zoeken op internet
Gebruik de backspace om de standaard tekst te verwjderen

  Google