Literatuur & Publicaties

The role of appraisal of adoption:
Uitgever: Elsevier Ltd
Jaar: 2009
Purchase PDF (200K)


Onveilig gehecht of een hechtingsstoornis:
Uitgever: Lemma BV
Jaar: 2006
ISBN: 9059313054


Psychische gezondheid en welbevinden van volwassen geadopteerden:
Uitgever: Eburon
Jaar: 2004
ISBN: 9059720431 / 9789059720435


Het begon in Griekenland:
Uitgever: ISOR, Utrecht
Jaar: 1995
ISBN: 90725300659


Adoptiekinderen op de basisschool:
Informatie brochure voor leerkrachten.

Adoptie gerelateerde boeken
Diverse adoptie en daaraan gerelateerde boeken.

Lees dit ook even!
Belangrijke informatie omtrent sociaal wetenschappelijke boeken en publicaties.


Beste Cliënt:
Er is veel veranderd in de GGZ, dat zal u allemaal niet ontgaan zijn. Om even helder te maken wat de veranderingen tot gevolg hebben voor de behandeling bij mijn praktijk, staat hier, en op de Tarieven pagina, een kort overzicht met informatie en de wijze waarop ik in 2015 facturen zal sturen. Ik wil hiermee voorkomen dat mensen voor verrassingen komen te staan met betrekking tot vergoedingen in de zorg.

Basis GGZ:
In 2014 werd de basis GGZ ingevoerd, bij de overheid treft u uitgebreide informatie aan.

Dat betekent dat de eerstelijnszorg onder één van de vier BasisGGZ 'producten'gaat vallen. De verwijzing van de huisarts is hierbij van belang, het is de huisarts die bepaalt wat er behandeld wordt en onder welke 'prestatie' dit valt. De verwijzing huisarts moet aan regels voldoen. Het is uw huisarts die u verwijst naar de Basis-of Specialistische GGZ.

Adoptiepraktijk Storsbergen is gespecialiseerd maar valt onder de BasisGGZ vanwege de registratie als GZ-psycholoog. Informatie over invoering Basis GGZ is sedert januari 2014 beschikbaar via Basis GGZ. U wordt specifiek verwezen voor een zogeheten 'prestatie', waarvoor tarieven zijn vastgesteld door de NZA. Adoptiepraktijk Storsbergen volgt het onderstaand NZA tarief:
  ˃ Basis-Kort (ca. 4 consulten, 294 minuten € 487,26)
  ˃ Basis-Middel (ca.8 consulten, 495 minuten € 830,23)
  ˃ Basis-Intensief (circa 12 consulten, 750 minuten € 1.301,85)
  ˃ Basis-Chronisch (circa 11 consulten, 753 minuten € 1.201,50)
  ˃ Onvolledig behandeltraject (OVP/OZP) (max. 120 minuten € 198,88)
Bovenstaande bedragen zijn van toepassing op consumenten waarvan de ziektekostenverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de betreffende zorgaanbieder. Indien wel een contract is afgesloten met uw ziektekostenverzekeraar dan kunnen andere prijzen gelden.

Omvang van de behandeling is dus altijd 4, 8, 11 of 12 consulten. Als meer nodig is, is dit veelal voor eigen rekening. Het kan daarnaast zijn dat u toch te maken krijgt met een eigen bijdrage. Denk bijvoorbeeld aan het product OZP. Voor iedereen van 18 jaar en ouder geldt het eigen risico van ten minste € 385,00 ook voor de Basis GGZ.

Een onvolledig behandeltraject van max. 120 minuten wordt gedeclareerd als:
  1. terugverwezen moet worden naar de huisarts.
  2. vroeg in de behandeling (binnen 120 minuten) blijkt dat de patiënt behandeld moet worden
      binnen de gespecialiseerde GGZ. (als dit later in de behandeling gebeurt, kan de volledige
      afgesproken behandeling worden gedeclareerd).
  3. als de patiënt in een vroegtijdig stadium (binnen 120 minuten) besluit de behandeling te
      stoppen (als dit in een later stadium gebeurt mag de volledige prestatie worden
      gedeclareerd).
Bovenstaande prijzen zijn van toepassing op consumenten waarvan de ziektekosten-verzekeraar geen contract heeft afgesloten met de betreffende zorgaanbieder. Indien wel een contract is afgesloten met uw ziektekostenverzekeraar dan kunnen andere prijzen gelden

Verzekerings polis tip

Restitutiepolis:
Een zo hoog mogelijke vergoeding en vrije keuze psycholoog zijn alleen bij een restitutiepolis gegarandeerd.

Als u een restitutiepolis heeft krijgt u meer vergoed van de behandeling bij Adoptiepraktijk Storsbergen dan bij een naturapolis (ongeveer 75% van de genoemde prijzen).

Het is aan te raden om goed te kijken naar de polis voor volgend jaar en naar de vergoedingen voor de basis GGZ en OZP die daarin zijn opgenomen. Het kan lonend zijn na te gaan of uw polis naast de vier Basis GGZ producten (BK, BM, BI of BC) het product OZP vergoedt: dat zijn de losse consulten. Sedert 2014 staat dit bij sommige zorgverzekeraars als onvergoede zorg.

Bij twijfel of vragen dient u altijd contact op te nemen met uw eigen verzekeraar, zij weten de precieze regels die voor uw situatie gelden.

Aan de uitleg en/of tikfouten op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

Zoeken op internet
Gebruik de backspace om de standaard tekst te verwjderen

  Google